"Sufletele înţelepte se pleacă chiar şi în faţa dreptei socoteli a vrăjmaşilor"

Dimitrie Cantemir

2023 aduce împlinirea a 350 de ani de la nașterea și respectiv 300 de ani de la moartea celei mai importante personalități a culturii umaniste din spațiul românesc – filosoful, istoricul, scriitorul, compozitorul, omul politic și omul de știință Dimitrie Cantemir, precursor al iluminismului românesc și recunoscută personalitate a culturii universale.

Conceptul

Importanța acestui mare spirit creator și politic pentru întregul spațiu european precum și ocazia de a celebra în același an cele două date definitorii ale biografiei sale transformă anul 2023 într-un adevărat „an Cantemir” pentru cultura română, oferind un prilej ideal pentru a cerceta și pune în valoare influența sa în evoluția culturii române. 

Proiectul

Din multitudinea de domenii culturale atinse de opera lui Cantemir, proiectul prezent alege să urmărească traiectoria influenței bizantine în creația muzicală din spațiul românesc de-a lungul ultimelor trei secole, punând în valoare bogăția, diversitatea și continuitatea a numeroase izvoare de inspirație ale căror elemente specifice le regăsim astăzi, sub diverse forme, nu doar muzicale, ci în majoritatea ariilor culturale și sociale românești.

Cantemir

Între personalitățile din spațiul româneasc care au făcut trecerea de la Evul Mediu la Epocă Modernă, Dimitrie Cantemir reprezintă o figură aparte prin alura sa europeană și orientală totodată și prin faptul că a armonizat calitățile sale de cărturar cu cele de politician și de strateg militar. 

Artiști și invitați

Echipa de creație a proiectului, artiștii protagoniști, curatori invitați

Parteneri

Proiectul TREI SECOLE DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ este organizat cu finanțarea Ministerului Culturii și cu valorosul sprijin al unor parteneri prestigioși, instituții de cultură dedicate dezvoltării și promovării culturii românești

Video

Videoclipurile pieselor din repertoriul de recital

"Sufletele înţelepte se pleacă chiar şi în faţa dreptei socoteli a vrăjmaşilor"

Dimitrie Cantemir

2023 aduce împlinirea a 350 de ani de la nașterea și respectiv 300 de ani de la moartea celei mai importante personalități a culturii umaniste din spațiul românesc – filosoful, istoricul, scriitorul, compozitorul, omul politic și omul de știință Dimitrie Cantemir, precursor al iluminismului românesc și recunoscută personalitate a culturii universale.

Importanța acestui mare spirit creator și politic pentru întregul spațiu european precum și ocazia de a celebra în același an cele două date definitorii ale biografiei sale transformă anul 2023 într-un adevărat „an Cantemir” pentru cultura română, oferind un prilej ideal pentru a cerceta și pune în valoare influența sa în evoluția culturii române. 

Din multitudinea de domenii culturale atinse de opera lui Cantemir, proiectul prezent alege să urmărească traiectoria influenței bizantine în creația muzicală din spațiul românesc de-a lungul ultimelor trei secole, punând în valoare bogăția, diversitatea și continuitatea a numeroase izvoare de inspirație ale căror elemente specifice le regăsim astăzi, sub diverse forme, nu doar muzicale, ci în majoritatea ariilor culturale și sociale românești.

Între personalitățile din spațiul româneasc care au făcut trecerea de la Evul Mediu la Epocă Modernă, Dimitrie Cantemir reprezintă o figură aparte prin alura sa europeană și orientală totodată și prin faptul că a armonizat calitățile sale de cărturar cu cele de politician și de strateg militar. 

Echipa de creație a proiectului, artiștii protagoniști, curatori invitați

Proiectul TREI SECOLE DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ este organizat cu finanțarea Ministerului Culturii și cu valorosul sprijin al unor parteneri prestigioși, instituții de cultură dedicate dezvoltării și promovării culturii românești

Videoclipurile pieselor din repertoriul de recital