Potențialul educativ dat de cercetarea biografiei lui Dimitrie Cantemir este unul extraordinar, în contextul cultural și socio-politic actual cunoașterea unor asemenea personalități și a modului în care ele au influențat istoria fiind o calitate indispensabilă individului modern, evoluției și dezvoltării sale.

Dincolo însă de reprezentanții săi străluciți, bogăția spațiului cultural românesc oferă în sine cel mai valoros motiv de a cerceta destinul acestor personaje istorice pentru a decoperi importanța pe care au avut-o și o au în continuare în evoluția culturii române și europene.