DimitrieCantemir300

Marin Pop

S-a născut în data de 12 august 1973, la Tăşnad, judeţul Satu-Mare, din părinţii Vasile, decedat, şi Maria, pensionară. Când avea vârsta de un an, părinţii săi au revenit în satul natal, Bobota, satul în care a văzut lumina zilei Seniorul Corneliu Coposu.

Viaţa şi activitatea:

Şcoala parimară şi gimnazială în localitatea Bobota: 1979-1987

Liceul Teoretic „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei: 1987-1991

Studii superioare: Facultatea de Istorie-Geografie din cadrul Universităţii Oradea: 1992-1997, fiind licenţiat cu tema „Viața și activitatea lui Corneliu Coposu”, coordonator prof. univ. dr. Mihai D. Drecin.

În anul şcolar 1991-1992 a fost profesor suplinitor de Istorie-Geografie la Şcoala Generală din Zalnoc, comuna Bobota.

Din anul 1997 și până în 2008 – muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău, specializarea Istorie contemporană; de la 1 ianuarie 2009 – cercetător științific la Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău și șef Secție Istorie (devenită din anul 2011 secția Muzeografie- muzee locale).

În perioada 1997-2000 a urmat o serie de cursuri de perfecţionare în  domeniul muzeografiei, fiind atestat în specializarea Istorie-memorialistică.

În anul 2007 a urmat un curs de Relaţii Publice şi Comunicare primind atestatul de asistent manager în acest domeniu.

Studii doctorale: În perioada 2007-2010 a urmat cursurile Școlii Doctorale a Universității din Oradea, specializarea Istorie.

În anul 2010, pe 13 noiembrie, susține teza de doctorat cu tema „Viață politică în România interbelică (1919-1938). Activitatea Partidului Național și Național Țărănesc din Ardeal și Banat”, avându-l coordonator ştiinţific pe prof. univ. dr. Mihai D. Drecin. A primit calificativul Foarte Bine şi distincţia Magna cum laude. Din comisia de doctorat au făcut parte reputaţii istorici prof. univ. dr. Ioan Scurtu, prof. univ dr. Marcel Ştirban şi prof. univ. dr. Gabriel Moisa.

În anul 2002, la 24 august, s-a căsătorit, la biserica din satul natal, cu Florica, născută Băbţan, actualmente referent superior la Serviciul Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale. În data de 9 iunie 2004 li se naşte fiica, Denisa-Marinela.

Pe plan profesional, în domeniul muzeografiei a organizat numeroase expoziţii de bază printre care amintim pe cea de la Centrul Cultural „Şincai-Coposu” din Bobota (sala Corneliu Coposu – 1998) sau cea de la Școala „Corneliu Coposu” din Zalău (2000). A colaborat, apoi, la realizarea expoziţiei naţionale „Corneliu Coposu – o viaţă în slujba democraţiei”, în anul 1999. Alte expoziţii de bază la şcolile din Zalău, muzeele din Buciumi, Bocşa, Năpradea, Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Şimleu și Bădăcin, etc. Participă şi organizează numeroase sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, etc.

Este redactor la revistele de cultură „Acta Mvsei Porolissensis” și „Caiete Silvane”.

Colaborări:

 • „Acta Mvsei Porolissensis”
 • „Caiete Silvane”, „Silvania”,
 • „Alma Mater Porolissensis” (Zalău),
 • „Acta Mvsei Napocensis”,
 • „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu,
 • Series Historica” (Cluj-Napoca),
 • „Marmaţia” (Baia Mare),
 • „Ziridava” (Arad),
 • „Sargeţia” (Deva),
 • „Ţara Bârsei” (Braşov),
 • „Buletinul Muzeului Militar Naţional” (Bucureşti),
 • „Crisia” (Oradea),
 • „Analele Universităţii din Oradea”,
 • „Marisia” (Târgu Mureş),
 • „Apulum” (Alba Iulia),
 • „Satu Mare. Studii și comunicări”,
 • „Mărturii culturale” (Satu-Mare),
 • „Analele Dobrogei” (Constanţa),
 • „Arheovest” (Timişoara),
 • „Historia Urbana” (sub egida Academiei Române),
 • revista Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (București) etc.

 

Opera

A publicat, până în prezent, 26 volume (autor, coautor, coordonator, ediții îngrijite, editor), 78 studii și articole științifice în revistele de specialitate din țară și peste 200 articole în revistele de cultură din Sălaj și Satu-Mare, marea lor majoritate în revista de cultură „Caiete Silvane”.

 1. În volume:

A.1. Volume proprii:

 1. Viaţă politică în nord-vestul României (1869-1948). Partidul Naţional Român şi Naţional Ţărănesc din Sălaj, Cluj-Napoca, Editura Argonaut şi Editura Porolissum, 2007
 2. Elena Pop Hossu-Longin (1862-1940) – personalitate marcantă a Țării Silvaniei. Viața și opera, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2012
 3. Viaţă politică în România interbelică (1919-1938). Activitatea Partidului Naţional şi Naţional-Ţărănesc din Ardeal şi Banat, Cluj-Napoca, Editura Mega şi Porolissum, 2014
 4. Monografia familiei  Coposu. Între istorie și memorie, Zalău, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2014
 5. Corneliu Coposu și Blajul. Destinul unei generații, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2015
 6. Corneliu Coposu şi exilul românesc sub lupa Securităţii (documente şi corespondenţă), București, Editura Universitară, 2017
 7. File din istoria satului Zalnoc, Zalău, Editura Porolissum, 2017
 8. Personalități sălăjene din generația Marii Uniri, Cluj-Napoca, Editura Argonaut și Editura Mega, 2018
 9. File din istoria satului Derșida, Zalău, Editura Porolissum, 2019
 10. Corneliu Coposu sub lupa Securității (declarații, corespondență, conferințe și scrieri inedite), București, Editura Vremea, 2020

A.2. Coautor:

 1. Povestea unui sat sălăjean, între document şi oralitate: Peceiu, Zalău, Editura Caiete Silvane şi Porolissum, 2014.
 2. Documente privind Zona Codru şi Sub Codru din Sălajul istoric, în colaborare cu Daniel Săbăceag, inspector principal în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017
 3. File din istoria satului Solona, Zalău, Editura Porolissum, 2018
 4. Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea Someșului – Sălaj, București, Editura Universitară și Zalău, Editura Porolissum, 2018, (în colaborare cu Camelia Burghele și Olimpia Mureșan)
 5. Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare (1949-1962), în colaborare cu Daniel-Victor Săbăceag, Cluj-Napoca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020
 6. Cartea de aur a județului Sălaj (1933-1937), în colaborare cu Daniel-Victor Săbăceag și Dan-Gheorghe Vlasin, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2020
 7. Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea Almașului – Sălaj, în colaborare cu Camelia Burghele și Olimpia Mureșan, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021

A.3. Coordonator:

 1. Văru’ Porţan. Biografia şi opera unui mare român, (coord.), Zalău, Editura Porolissum, 2007
 2. Monografia localităţii Bobota (coord.), Cluj Napoca, Editura Eikon, 2013
 3. Ioan Sima, (coord.), Zalău, Editura Porolissum, 2013

A.4. Ediţii îngrijite, editor:

 1. Corneliu Coposu, Jurnal din vremuri de război, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2013, ediţie îngrijită de dr. Marin Pop şi ing. Cristian Fulger (ediţia I/2013, ediţia II/2014)
 2. Corneliu Coposu, Journal aus den zeiten des krieges, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2015, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Marin Pop
 3. Corneliu Coposu, Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938), ediţie alcătuită, îngrijită şi studiu introductiv Marin Pop, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2016
 4. Cooperativizare și decooperativizare în România (editor Marin Pop), Cluj-Napoca, Editura Mega și Editura Porolissum, 2019      

A.5. Albume:

 1. Zalău – locuri de poveste, Zalău, Editura Porolissum, 2012 (album realizat în colaborare, în cadrul proiectului cultural finanțat de Primăria Municipiului Zalău)
 2. Lăcaşuri de cult din Municipiul Zalău, Zalău, Editura Porolissum, 2013 (album realizat în colaborare, în cadrul proiectului cultural finanţat de Primăria Municipiului Zalău)

Marin Pop

S-a născut în data de 12 august 1973, la Tăşnad, judeţul Satu-Mare, din părinţii Vasile, decedat, şi Maria, pensionară. Când avea vârsta de un an, părinţii săi au revenit în satul natal, Bobota, satul în care a văzut lumina zilei Seniorul Corneliu Coposu.

Viaţa şi activitatea:

Şcoala parimară şi gimnazială în localitatea Bobota: 1979-1987

Liceul Teoretic „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei: 1987-1991

Studii superioare: Facultatea de Istorie-Geografie din cadrul Universităţii Oradea: 1992-1997, fiind licenţiat cu tema „Viața și activitatea lui Corneliu Coposu”, coordonator prof. univ. dr. Mihai D. Drecin.

În anul şcolar 1991-1992 a fost profesor suplinitor de Istorie-Geografie la Şcoala Generală din Zalnoc, comuna Bobota.

Din anul 1997 și până în 2008 – muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău, specializarea Istorie contemporană; de la 1 ianuarie 2009 – cercetător științific la Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău și șef Secție Istorie (devenită din anul 2011 secția Muzeografie- muzee locale).

În perioada 1997-2000 a urmat o serie de cursuri de perfecţionare în  domeniul muzeografiei, fiind atestat în specializarea Istorie-memorialistică.

În anul 2007 a urmat un curs de Relaţii Publice şi Comunicare primind atestatul de asistent manager în acest domeniu.

Studii doctorale: În perioada 2007-2010 a urmat cursurile Școlii Doctorale a Universității din Oradea, specializarea Istorie.

În anul 2010, pe 13 noiembrie, susține teza de doctorat cu tema „Viață politică în România interbelică (1919-1938). Activitatea Partidului Național și Național Țărănesc din Ardeal și Banat”, avându-l coordonator ştiinţific pe prof. univ. dr. Mihai D. Drecin. A primit calificativul Foarte Bine şi distincţia Magna cum laude. Din comisia de doctorat au făcut parte reputaţii istorici prof. univ. dr. Ioan Scurtu, prof. univ dr. Marcel Ştirban şi prof. univ. dr. Gabriel Moisa.

În anul 2002, la 24 august, s-a căsătorit, la biserica din satul natal, cu Florica, născută Băbţan, actualmente referent superior la Serviciul Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale. În data de 9 iunie 2004 li se naşte fiica, Denisa-Marinela.

Pe plan profesional, în domeniul muzeografiei a organizat numeroase expoziţii de bază printre care amintim pe cea de la Centrul Cultural „Şincai-Coposu” din Bobota (sala Corneliu Coposu – 1998) sau cea de la Școala „Corneliu Coposu” din Zalău (2000). A colaborat, apoi, la realizarea expoziţiei naţionale „Corneliu Coposu – o viaţă în slujba democraţiei”, în anul 1999. Alte expoziţii de bază la şcolile din Zalău, muzeele din Buciumi, Bocşa, Năpradea, Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Şimleu și Bădăcin, etc. Participă şi organizează numeroase sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, etc.

Este redactor la revistele de cultură „Acta Mvsei Porolissensis” și „Caiete Silvane”.

Colaborări:

 • „Acta Mvsei Porolissensis”
 • „Caiete Silvane”, „Silvania”,
 • „Alma Mater Porolissensis” (Zalău),
 • „Acta Mvsei Napocensis”,
 • „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu,
 • Series Historica” (Cluj-Napoca),
 • „Marmaţia” (Baia Mare),
 • „Ziridava” (Arad),
 • „Sargeţia” (Deva),
 • „Ţara Bârsei” (Braşov),
 • „Buletinul Muzeului Militar Naţional” (Bucureşti),
 • „Crisia” (Oradea),
 • „Analele Universităţii din Oradea”,
 • „Marisia” (Târgu Mureş),
 • „Apulum” (Alba Iulia),
 • „Satu Mare. Studii și comunicări”,
 • „Mărturii culturale” (Satu-Mare),
 • „Analele Dobrogei” (Constanţa),
 • „Arheovest” (Timişoara),
 • „Historia Urbana” (sub egida Academiei Române),
 • revista Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (București) etc.

Opera

A publicat, până în prezent, 26 volume (autor, coautor, coordonator, ediții îngrijite, editor), 78 studii și articole științifice în revistele de specialitate din țară și peste 200 articole în revistele de cultură din Sălaj și Satu-Mare, marea lor majoritate în revista de cultură „Caiete Silvane”.

 1. În volume:

A.1. Volume proprii:

 1. Viaţă politică în nord-vestul României (1869-1948). Partidul Naţional Român şi Naţional Ţărănesc din Sălaj, Cluj-Napoca, Editura Argonaut şi Editura Porolissum, 2007
 2. Elena Pop Hossu-Longin (1862-1940) – personalitate marcantă a Țării Silvaniei. Viața și opera, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2012
 3. Viaţă politică în România interbelică (1919-1938). Activitatea Partidului Naţional şi Naţional-Ţărănesc din Ardeal şi Banat, Cluj-Napoca, Editura Mega şi Porolissum, 2014
 4. Monografia familiei  Coposu. Între istorie și memorie, Zalău, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2014
 5. Corneliu Coposu și Blajul. Destinul unei generații, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2015
 6. Corneliu Coposu şi exilul românesc sub lupa Securităţii (documente şi corespondenţă), București, Editura Universitară, 2017
 7. File din istoria satului Zalnoc, Zalău, Editura Porolissum, 2017
 8. Personalități sălăjene din generația Marii Uniri, Cluj-Napoca, Editura Argonaut și Editura Mega, 2018
 9. File din istoria satului Derșida, Zalău, Editura Porolissum, 2019
 10. Corneliu Coposu sub lupa Securității (declarații, corespondență, conferințe și scrieri inedite), București, Editura Vremea, 2020

A.2. Coautor:

 1. Povestea unui sat sălăjean, între document şi oralitate: Peceiu, Zalău, Editura Caiete Silvane şi Porolissum, 2014.
 2. Documente privind Zona Codru şi Sub Codru din Sălajul istoric, în colaborare cu Daniel Săbăceag, inspector principal în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017
 3. File din istoria satului Solona, Zalău, Editura Porolissum, 2018
 4. Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea Someșului – Sălaj, București, Editura Universitară și Zalău, Editura Porolissum, 2018, (în colaborare cu Camelia Burghele și Olimpia Mureșan)
 5. Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare (1949-1962), în colaborare cu Daniel-Victor Săbăceag, Cluj-Napoca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020
 6. Cartea de aur a județului Sălaj (1933-1937), în colaborare cu Daniel-Victor Săbăceag și Dan-Gheorghe Vlasin, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2020
 7. Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea Almașului – Sălaj, în colaborare cu Camelia Burghele și Olimpia Mureșan, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021

A.3. Coordonator:

 1. Văru’ Porţan. Biografia şi opera unui mare român, (coord.), Zalău, Editura Porolissum, 2007
 2. Monografia localităţii Bobota (coord.), Cluj Napoca, Editura Eikon, 2013
 3. Ioan Sima, (coord.), Zalău, Editura Porolissum, 2013

A.4. Ediţii îngrijite, editor:

 1. Corneliu Coposu, Jurnal din vremuri de război, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2013, ediţie îngrijită de dr. Marin Pop şi ing. Cristian Fulger (ediţia I/2013, ediţia II/2014)
 2. Corneliu Coposu, Journal aus den zeiten des krieges, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2015, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Marin Pop
 3. Corneliu Coposu, Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938), ediţie alcătuită, îngrijită şi studiu introductiv Marin Pop, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2016
 4. Cooperativizare și decooperativizare în România (editor Marin Pop), Cluj-Napoca, Editura Mega și Editura Porolissum, 2019      

A.5. Albume:

 1. Zalău – locuri de poveste, Zalău, Editura Porolissum, 2012 (album realizat în colaborare, în cadrul proiectului cultural finanțat de Primăria Municipiului Zalău)
 2. Lăcaşuri de cult din Municipiul Zalău, Zalău, Editura Porolissum, 2013 (album realizat în colaborare, în cadrul proiectului cultural finanţat de Primăria Municipiului Zalău)
Scroll to Top